Anh Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phương Khoa tự tay chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại Hội nghị

Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt – Nơi hội tụ tinh hoa vùng miền

Đây là điều cảm nhận được từ các doanh nghiệp tham gia Hội nghị đối tác phát triển hàng Việt, khi tất cả đều mang những sản phẩm được coi là tinh hoa của địa phương, đơn vị tới trưng bày và trong sâu thẳm trong từng mặt hàng chứa sự lắng đọng tình cảm…